Home

Want kerst is toch voor iedereen?!

Nieuws

Kerstpakkettenactie 2021 geslaagd.


De Stichting Kerstpakketten Barneveld mag terugzien op een zeer geslaagde actie ten bate van de minima in de Gemeente Barneveld. Een grote groep vrijwilligers en de Wereldwinkel, hebben medewerking verleend en ervoor gezorgd dat de paketten (met artikelen uit de Wereldwinkel) op tijd ingepakt konden worden.


Evenals in 2020 is er bij inpakken en uitdelen rekening gehouden met preventieve maatregelen ter voorkoming van Corona. Het was voor de mensen in december ook een goed contactmoment. Er kon een mooi Kerstpakket afgehaald worden. In totaal hebben 365 pakketten een bestemming gekregen bij de minima. Heel veel fijne reacties waren er. 


De Barneveldse Krant heeft in het bijzonder aandacht geschonken aan de actie. 


Dit alles is mogelijk gemaakt door donaties van een grote groep particulieren, bedrijven, kerken en andere organisaties. De Stichting Kerstpakketten Barneveld is hen hiervoor zeer erkentelijk en hoopt ook in 2022 weer op hun medewerking te kunnen rekenen. 

Wij zijn op zoek naar mensen die ruimte beschikbaar willen stellen voor het stallen en inpakken van de kerstpakketten! Weet u iemand of heeft u zelf de ruimte? U kunt zich melden bij Gerard van Lanen. Tel.nr. 0342-415465 of stuur een mail.

Onze Stichting heeft  een  ANBI-status, wat de mogelijkheid geeft om uw giften af te kunnen trekken bij uw belastingaangifte.

Contact