Home

Want kerst is toch voor iedereen?!

Nieuws

Kerstpakkettenactie 2018 geslaagd.


De Stichting Kerstpakketten Barneveld mag terugzien op een zeer geslaagde actie ten bate van de minima in de Gemeente Barneveld. Een grote groep eigen vrijwilligers en personeel en vrijwilligers van Ons Bedrijf en de Wereldwinkel, hebben medewerking verleend en ervoor gezorgd dat de pakketten (met artikelen uit de Wereldwinkel) op tijd ingepakt konden worden. Er kon een mooi Kerstpakket afgehaald konden worden door mensen met een uitkering. Heel veel fijne reacties waren er.


Dit alles is mogelijk gemaakt door donaties van een grote groep particulieren, bedrijven, kerken en andere organisaties. De Stichting Kerstpakketten Barneveld is hen hiervoor zeer erkentelijk en hoopt ook in 2018 weer op hun medewerking te kunnen rekenen.


Wij zijn op zoek naar mensen die ruimte beschikbaar willen stellen voor het stallen en inpakken van de kerstpakketten! Weet u iemand of heeft u zelf de ruimte? U kunt zich melden bij Gerard van Lanen. Tel.nr. 0342-415465 of stuur een mail.

Onze Stichting heeft  een  ANBI-status, wat de mogelijkheid geeft om uw giften af te kunnen trekken bij uw belastingaangifte.

Contact

 
 
 

Stichting Kerstpakketten Barneveld

IBAN: NL41 ABNA 0977 3472 81

Tel: 0342 – 415465

E-mail: info@kerstpakkettenbarneveld.nl